ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ ได้ดำเนินการประชาคมตามที่บริษัท ฟอร์เวิร์ดฟู๊ด จำกัด โดย นายเสรี ศรีประทักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจ มีความประสงค์ขอเข้าดำเนินการประชาคม เพื่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 6,000 แม่ และสุกรรุ่นพันธุ์ จำนวน 3,000 ตัว ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี   โดยผู้เข้าร่วมประชาคม คือประชากรในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ        จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 137 คน มีมติไม่เห็นชอบในการสร้างฟาร์มสุกรฯ ดังกล่าว จำนวน 77 คน และเห็นชอบ 67 คน

รายชื่อผุ้เข้าร่วมประชาคม