องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ Nong Yai To Tambon Administration Organization

กองสวัสดิการสังคม

 HR 2560  

นายธีระพันธ์  ไตรยะวงศ์

สวัสดิการสังคม

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 036 689236-8

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130