องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ Nong Yai To Tambon Administration Organization

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

15455272486183

นายเศษ แช่มขุนทด

ประธานสภาฯ อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 089-2381044

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

รูป สอบต.3

 

 นายหอม  สัชนา

องประธานสภา อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 081-3844849

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

 op

 

นายธวัชชัย แช่มขุนทด สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 089-2373093

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

15455707498210

 

นายประสิทธิ์ สิงห์ทอง

ส.อบต.หมู่ที่4

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 08-1756-0439

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

15455711043744

 

นายพาบ จันทร์กระจ่าง

ส.อบต.หมู่ที่5

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 08-0106-1232

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

ส.อบต.6

 

นายประสิทธิ์ เนียมขุนทด

ส.อบต.หมู่ที่6

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 091-2581599

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130

 


15455713654550

 

นายศิริ สุวรรณวิจิตร

ส.อบต.หมู่ที่7

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 08-9678-3841

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130


15455715546305

 

นางอมร พรมสวัสดิ์

ส.อบต.หมู่ที่8

อบต.หนองยายโต๊ะ

ติดต่อ: โทรศัพท์ 06-1616-6354

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ 
99 หมู่ 7 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130